Tag Archives: prana

Ajurweda – tradycyjna medycyna indyjska

Ajurweda to tradycyjna medycyny indyjska. Praktykowana jest od ponad 5000 lat, co czyni z niej najstarszy system medyczny na świecie. Za źródło ajurwedy uznaje się często indyjskie święte księgi czyli Wedy, powstałe w okolicy 1800 roku p.n.e. Jednak tak naprawdę jej zasady spisane zostały później. Trudno jednak dokładnie ocenić kiedy, przyjmuje się, że miało to miejsce między VI wiekiem p.n.e a  VI wiekiem n.e. W Indiach ajurweda wykładana jest nawet na uniwersytetach.

Ajurwedyjska teoria pięciu elementów

Zgodnie z ajurwedyjskimi przekonaniami świat powstał z połączenia pięciu elementów: ognia, wody, ziemi, powietrza i eteru. Każdy rzeczy, zjawisku i istocie żywej na ziemi można przypisać jeden lub dwa z tych żywiołów. Przypisuje się je na podstawie podobieństwa. Dobrym przykładem mogą być tutaj pory roku. Latu, ponieważ jest wtedy sucho oraz gorąco, przypisuje się żywioł ognia oraz powietrza, zimie natomiast żywioły wody oraz ziemi.

Wszystko opiera się na równowadze

W ajurwedzie równowaga energetyczna pomiędzy ciałem, umysłem i duchem jest kluczowa. Ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, to choroba ciała może objawiać się w umyśle lub też odwrotnie. Jak już wspomniano człowiek, jak i wszystko inne powstaje z żywiołów. Dodatkowo każdy z nas posiada jeszcze pewien rodzaj energii życiowej. Określa się ją mianem prany. Każdy z nas posiada własną sygnaturę energetyczną, a to jak ona się kształtuje odpowiada za nasz temperament, potrzeby oraz predyspozycje.

Ajurweda a leczenie chorób

Ponieważ klucz do wszystkiego leży w równowadze energetycznej ajurweda traktuje pacjenta inaczej niż klasyczna medycyna europejska. W ajurwedzie ważne jest holistyczne podejście do pacjenta. Tylko w ten sposób można bowiem odkryć co zakłóca jest równowagę a w rezultacie powoduje chorobę. Ajurweda stosowana jest do leczenia dolegliwości fizycznych oraz psychicznych, a jej bardzo ważnym aspektem jest usunięcie z organizmu nagromadzonych w nim toksyn. Toksyny usuwać można za pomocą kąpieli parowych, masaży oraz innych zabiegów detoksykacyjnych.