Tag Archives: nauka

Ajurweda – co warto o niej wiedzieć?

Ajurweda ze sklepu bee.pl w najprostszym możliwym ujęciu jest wiedzą o życiu pochodzącą z Indii. Jest to dziedzina medycyny naturalnej bazująca na prawach natury. Celem medycyny naturalnej w omawianej formie jest zachowanie zdrowia przez utrzymanie ducha, ciała, i umysłu w odpowiedniej harmonii z naturą.

Zasady ajurwedy

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że homeostaza umysłu i ciała jest osiągana bez użycia inwazyjnych zabiegów czy syntetycznych leków. Należy mieć świadomość, że według ajurwedy wszystko składa się z pięciu podstawowych elementów: przestrzeni, wody, ziemi, ognia i powietrza. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ciało człowieka będzie zdrowe tylko wtedy, gdy wszystkie wymienione żywioły będą pozostawały we właściwej równowadze. Godny uwagi jest fakt, że zakłócenie nawet jednego elementu może doprowadzić do różnych chorób. 

Elementy ciała ajurwedy

Warto wiedzieć, że elementy nauki według omawianej nauki można podzielić na agni, mala, srota, dhatus. Mala są to produkty przemiany materii znajdujące się w ludzkim ciele. Są to zatem ekskrementy, pot i mocz. Należy zaznaczyć, że według nauki kluczowe dla utrzymania zdrowia będzie usuwanie mala z organizmu. Z kolei dhatus są to tkanki ciała. ich zadaniem w najprostszym możliwym ujęciu jest odżywianie organizmu. Można wyróżnić aż siedem rodzajów dhatus: osocze, tkanka tłuszczowa, szpik, płyny rozrodcze, chłonka, mięśnie, kości. Trzeba zaznaczyć, że ich sprawność funkcjonowania, a także ilość będą warunkować samopoczucie człowieka i zdrowie.

Wspomniany wcześniej agni to ogień. Warto wiedzieć, że występuje aż 13 typów agni. Godny uwagi jest fakt, że są one związane z różnymi procesami przemiany materii zachodzącymi w organizmie. Ostatnim elementem ajurwedy jest srota. Są to przewody, przez które transportowane jest nie tylko jedzenie, ale również dhatus, malas czy doshas. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że praktycznie wszystkie blokady, które tworzą się w srotas mogą doprowadzić do różnych dolegliwości chorobowych.