Monthly Archives: Lipiec 2021

Ajurweda – co warto o niej wiedzieć?

Ajurweda ze sklepu bee.pl w najprostszym możliwym ujęciu jest wiedzą o życiu pochodzącą z Indii. Jest to dziedzina medycyny naturalnej bazująca na prawach natury. Celem medycyny naturalnej w omawianej formie jest zachowanie zdrowia przez utrzymanie ducha, ciała, i umysłu w odpowiedniej harmonii z naturą.

Zasady ajurwedy

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że homeostaza umysłu i ciała jest osiągana bez użycia inwazyjnych zabiegów czy syntetycznych leków. Należy mieć świadomość, że według ajurwedy wszystko składa się z pięciu podstawowych elementów: przestrzeni, wody, ziemi, ognia i powietrza. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że ciało człowieka będzie zdrowe tylko wtedy, gdy wszystkie wymienione żywioły będą pozostawały we właściwej równowadze. Godny uwagi jest fakt, że zakłócenie nawet jednego elementu może doprowadzić do różnych chorób. 

Elementy ciała ajurwedy

Warto wiedzieć, że elementy nauki według omawianej nauki można podzielić na agni, mala, srota, dhatus. Mala są to produkty przemiany materii znajdujące się w ludzkim ciele. Są to zatem ekskrementy, pot i mocz. Należy zaznaczyć, że według nauki kluczowe dla utrzymania zdrowia będzie usuwanie mala z organizmu. Z kolei dhatus są to tkanki ciała. ich zadaniem w najprostszym możliwym ujęciu jest odżywianie organizmu. Można wyróżnić aż siedem rodzajów dhatus: osocze, tkanka tłuszczowa, szpik, płyny rozrodcze, chłonka, mięśnie, kości. Trzeba zaznaczyć, że ich sprawność funkcjonowania, a także ilość będą warunkować samopoczucie człowieka i zdrowie.

Wspomniany wcześniej agni to ogień. Warto wiedzieć, że występuje aż 13 typów agni. Godny uwagi jest fakt, że są one związane z różnymi procesami przemiany materii zachodzącymi w organizmie. Ostatnim elementem ajurwedy jest srota. Są to przewody, przez które transportowane jest nie tylko jedzenie, ale również dhatus, malas czy doshas. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że praktycznie wszystkie blokady, które tworzą się w srotas mogą doprowadzić do różnych dolegliwości chorobowych.

Ajurweda – tradycyjna medycyna indyjska

Ajurweda to tradycyjna medycyny indyjska. Praktykowana jest od ponad 5000 lat, co czyni z niej najstarszy system medyczny na świecie. Za źródło ajurwedy uznaje się często indyjskie święte księgi czyli Wedy, powstałe w okolicy 1800 roku p.n.e. Jednak tak naprawdę jej zasady spisane zostały później. Trudno jednak dokładnie ocenić kiedy, przyjmuje się, że miało to miejsce między VI wiekiem p.n.e a  VI wiekiem n.e. W Indiach ajurweda wykładana jest nawet na uniwersytetach.

Ajurwedyjska teoria pięciu elementów

Zgodnie z ajurwedyjskimi przekonaniami świat powstał z połączenia pięciu elementów: ognia, wody, ziemi, powietrza i eteru. Każdy rzeczy, zjawisku i istocie żywej na ziemi można przypisać jeden lub dwa z tych żywiołów. Przypisuje się je na podstawie podobieństwa. Dobrym przykładem mogą być tutaj pory roku. Latu, ponieważ jest wtedy sucho oraz gorąco, przypisuje się żywioł ognia oraz powietrza, zimie natomiast żywioły wody oraz ziemi.

Wszystko opiera się na równowadze

W ajurwedzie równowaga energetyczna pomiędzy ciałem, umysłem i duchem jest kluczowa. Ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, to choroba ciała może objawiać się w umyśle lub też odwrotnie. Jak już wspomniano człowiek, jak i wszystko inne powstaje z żywiołów. Dodatkowo każdy z nas posiada jeszcze pewien rodzaj energii życiowej. Określa się ją mianem prany. Każdy z nas posiada własną sygnaturę energetyczną, a to jak ona się kształtuje odpowiada za nasz temperament, potrzeby oraz predyspozycje.

Ajurweda a leczenie chorób

Ponieważ klucz do wszystkiego leży w równowadze energetycznej ajurweda traktuje pacjenta inaczej niż klasyczna medycyna europejska. W ajurwedzie ważne jest holistyczne podejście do pacjenta. Tylko w ten sposób można bowiem odkryć co zakłóca jest równowagę a w rezultacie powoduje chorobę. Ajurweda stosowana jest do leczenia dolegliwości fizycznych oraz psychicznych, a jej bardzo ważnym aspektem jest usunięcie z organizmu nagromadzonych w nim toksyn. Toksyny usuwać można za pomocą kąpieli parowych, masaży oraz innych zabiegów detoksykacyjnych.

 

Ajurweda, czyli starożytne indyjskie prawo zdrowotne

Ajurweda jest czasami nazywana “matką medycyny” (https://www.bee.pl/9391-ksiazki-medycyna-niekonwencjonalna-ajurweda). Jest to jeden z najstarszych systemów leczniczych i został oficjalnie uznany za jedną z koncepcji zdrowia i leczenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1979 roku. Ajurweda jest starożytną indyjską sztuką leczenia, ale przede wszystkim jest to sztuka utrzymania głównej równowagi ciała oraz zdrowia. Fuzja medycyny i psychologii i filozofii. Razem oznaczają one żyć długo i dobrze.

Jaka jest historia ajurwedy?

Warto wiedzieć, że ajurweda narodziła się ponad 5000 lat temu w regionie Kerala na południowo-wschodnim Półwyspie Indyjskim. Do dziś jest szeroko praktykowana w Indiach oraz na Sri Lance. Metody ajurwedyjskie można stosować w leczeniu każdej choroby, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Jest szczególnie skuteczna, gdy jej przyczyną są zaburzenia trawienia i metabolizmu. Na indyjskich uniwersytetach naucza się jej od 100 lat, ale przyszły lekarz większość swojej wiedzy czerpie z ust praktyka, mentora, którego nie spotka na uczelni.

Ajurweda, czyli poznanie swojego typu energetycznego

Kiedy człowiek się rodzi, jego energia utrzymuje doskonałą pierwotną równowagę. Ale z biegiem czasu, niszczymy go bezlitośnie. Złe jedzenie, stres, być ciężko na rzeczy, które są złe lub niemożliwe dla siebie. Napisany ponad 2000 lat przed wynalezieniem mikroskopu, klasyk medycyny ajurwedyjskiej, Charaka Samhita, opisuje fakt, że ciało składa się z komórek i 20 różnych mikroorganizmów, które powodują choroby. Jeśli próbujesz naśladować innych, tracisz swoje szczęście. Żyjemy wbrew sobie i często jesteśmy wbrew własnej naturze.

Na czym polega równowaga w ajurwedzie?

W ajurwedzie równowaga dotyczy wszystkich aspektów życia: ciała, ducha i umysłu. Ponieważ jeśli umysł jest chory, nie uzyskuje się prawdziwego zdrowia ciała. W ten sam sposób, jeśli twoje ciało jest zdenerwowane, nie uzyskasz spokoju umysłu. Współczesna medycyna zachodnia w końcu odkryła, jak bardzo na zdrowie i życie ludzi wpływa ich stan psychiczny, stosunek do otoczenia, a nawet myśli.